Rola probiotyków w profilaktyce martwiczego zapalenia jelit (NEC)

Redaktor(-rzy) W. Jańczyk Standardy Medyczne 2011

Podsumowanie

Martwicze zapalenie jelit (NEC) jest częstym i poważnym powikłaniem, na które narażone są szczególnie noworodki urodzone przedwcześnie, z małą masą urodzeniową. NEC charakteryzuje się występowaniem różnego stopnia martwicy ściany jelit, najczęściej obejmuje końcowy odcinek jelita krętego i/lub proksymalny fragment jelita grubego. Proces martwiczo‑zapalny może doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, zapalenia otrzewnej, zakażenia uogólnionego lub zgonu. Wśród działań profilaktycznych duże znaczenie może odgrywać przywrócenie właściwej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego noworodka. Spośród wielokierunkowych mechanizmów działania probiotyków ich potencjalny wpływ na zmniejszenie ryzyka NEC może wynikać m.in. z kompetycyjnego hamowania namnażania bakterii patogennych w świetle przewodu pokarmowego i ich migracji przez barierę jelitową oraz modyfikacji odpowiedzi immunologicznej organizmu na antygeny bakteryjne.