Ocena wyników Ogólnopolskiego Programu Definiującego i Standaryzującego Istniejące Praktyki Kliniczne w obszarze Neonatologii oraz Intensywnej Terapii Dziecięcej w odniesieniu do żywienia drogą przewodu pokarmowego noworodków urodzonych przedwcześnie

Redaktor(-rzy) J. Książek, J. Świetliński, G. Brożek, E. Musialik-Świetlińska, J. Zejda Standardy Medyczne 2010

Podsumowanie

Praktyki żywienia drogą przewodu pokarmowego wcześniaków oceniono w oparciu o odpowiedzi na pytania ankiety wysłanej w 2008 roku. Odpowiedzi na pytania ankiety udzielono 23 OITD (oddziałów intensywnej terapii dzieci) i 117 ON (oddziałów neonatologicznych): 80 ośrodków II stopnia i 37 oddziałów III stopnia referencyjnego. Wnioski są następujące: 1) wdrożenie oceny zalegań żołądkowych powinno dotyczyć większości ON i prawie połowy OITD; 2) zasady żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie z PDA odzwierciedlają brak powszechnie przyjętych reguł postępowania; 3) stosowanie rozcieńczonego mleka nadal jest stosowane w blisko 1/3 OITD i w niektórych ON pomimo obowiązującej wiedzy, że jest to praktyka niekorzystna; 4) konieczne są badania nad bezpieczeństwem stosowania żywienia enteralnego u noworodków z kaniulacją naczyń pępowinowych.