Metody dokarmiania dzieci karmionych piersią

Redaktor(-rzy) A. Oslislo, M. Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik Standardy Medyczne 2010

Podsumowanie

Zgodnie z zaleceniami ekspertów optymalnym sposobem żywienia niemowląt jest karmienie wyłącznie piersią przez około 6 pierwszych m.ż. i kontynuacja karmienia w czasie wprowadzania posiłków uzupełniających tak długo, jak długo życzą sobie tego dziecko i matka. Niekiedy zachodzi jednak konieczność dokarmiania noworodka czy niemowlęcia, np. gdy dziecko ssie pierś nieefektywnie, matka nie wytwarza dostatecznej ilości pokarmu lub matka i dziecko są rozdzieleni. Suplementacja może być potrzebna przez krótki okres lub na stałe. Musi być prowadzona w taki sposób, by zapewnić dziecku odpowiednie odżywienie, ale też utrzymać laktację u matki na optymalnym poziomie i umożliwić powrót do karmienia piersią. Istotne jest dobranie odpowiedniej metody podawania suplementu stosownie do wieku, stanu dziecka, planowanego czasu i ilości suplementacji, typu zaburzeń mechanizmu ssania, jeżeli takie występują u dziecka. Metoda musi być akceptowana i możliwa do zastosowania przez rodziców z zachowaniem zasad higieny. W pracy omówiono szczegółowo wskazania oraz zalety i wady wszystkich wykorzystywanych obecnie metod karmienia alternatywnego.