Dobre praktyki w zakresie karmienia wcześniaków mlekiem matki w Klinice Nenatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM w Białymstoku

Redaktor(-rzy) M, Komianowska. M. Szczepański, B. Bebko Standardy Medyczne 2011

Podsumowanie

Karmienie naturalne jest najbardziej optymalnym i zalecanym sposobem żywienia noworodków, szczególnie tych urodzonych przedwcześnie. Przystawianie do piersi dzieci urodzonych z małą i ekstremalnie małą masą ciała jest jednak niemożliwe. Nieodzowne jest zatem stymulowanie laktacji, odciąganie pokarmu oraz podawanie go w sposób dostosowany do wieku dziecka, stopnia jego dojrzałości i stanu zdrowia. Odciąganie pokarmu, bez względu na stosowaną metodę, może wiązać się z zanieczyszczeniem bakteriami i grzybami, co grozi rozwojem infekcji. Istotne jest więc wprowadzenie procedur szczegółowo opisujących postępowanie przy odciąganiu mleka, tak by nie dopuścić do jego kontaminacji.