Mikroorganizmy jelitowe noworodków i dzieci

Redaktor(-rzy) Z. Libudzisz, M. Lewandowska, A. Gajek Standardy Medyczne 2012

Podsumowanie

W artykule omówiono czynniki wpływające na kolonizację przewodu pokarmowego noworodków przez mikroorganizmy. Jako najważniejsze uznano: sposób porodu, otoczenie, sposób karmienia, stosowane antybiotyki i leki, a także probiotyki i prebiotyki. Właściwy przebieg tego procesu jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Czynniki, które opóźniają kolonizację lub zaburzają równowagę w zespole mikroorganizmów jelitowych, mogą prowadzić do dominacji tych gatunków, które powodują zaburzenia w prawidłowej pracy przewodu pokarmowego lub które w wyniku aktywności enzymatycznej biorą udział w wytwarzaniu związków toksycznych i rakotwórczych, w ten sposób przyczyniając się do rozwoju wielu chorób.