Rozwój intelektualny i antropologiczna ocena stanu odżywienia dzieci na diecie wegeteriańskiej

Redaktor(-rzy) J. Książyk, A Jakubowska-Winecka, A. Świąder, M. Biernacka, H. Kołodziejczyk., J Sobiecki, M. Desmond Standardy Medyczne 2012

Podsumowanie

W 2010 r. przeprowadzono badania 46 dzieci na diecie wegańskiej i wegetariańskiej w wieku 1,4 – 7,6 lat, polegających na badaniu ilorazu inteligencji (IQ) oraz ocenie stanu odżywienia przy pomocy badań antropometrycznych. Stwierdzono, że dzieci na diecie wegetariańskiej i wegańskiej rozwijają się prawidłowo pod względem intelektualnym, ze średnią IQ wyższą od populacyjnej. Nie stwierdzono żadnych zaburzeń stanu odżywienia badanych dzieci na diecie roślinnej, z korzystnym trendem niższych wartości BMI.