Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież.

Redaktor(-rzy) H. Woś, H. Weker, T. Jackowska, P. Socha, A. Chybicka, M. Czerwionka-Szaflarska, A. Dobrzańska, M. Godycki-Ćwirko, A. Jarosz, J. Książyk, W. Lukas, A. Steciwko, H. Szajewska Standardy Medyczne 2011

Podsumowanie

Celem Grupy Ekspertów jest przedstawienie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież oraz skutków nadmiernego spożycia napojów słodzonych i soków.