Profilaktyka niedoboru żelaza u dzieci - standard postępowania

Redaktor(-rzy) A.Pleskaczyńska, A Dobrzańska Standardy Medyczne 2011

Podsumowanie

Niedokrwistość jest chorobą ogólnoustrojową i późnym objawem niedoboru żelaza, którego następstwa dla rozwoju psychomotorycznego dziecka mogą być długotrwałe i nieodwracalne. W pracy omówiono powszechnie dostępne badania laboratoryjne oraz najnowsze kierunki w diagnostyce niedoboru żelaza i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza. Od lat znane w Polsce grupy ryzyka niedoboru żelaza wśród dzieci przedstawiono w połączeniu z rekomendacjami Amerykańskiej Akademii Pediatrii z 2010 roku (diagnostyka i zapobieganie niedoborowi żelaza i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza u dzieci w pierwszych 3 latach życia).