Ocena częstości występowania zaburzeń karmienia u dzieci w Polsce. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

Redaktor(-rzy) A. Rybak, P. Socha, A. Stolarczyk., J. Socha Standardy Medyczne 2011

Podsumowanie

W październiku 2010 r. zespół pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jerzego Sochy, w składzie: dr hab. n. med. Piotr Socha, dr n. med. Jarosław Kierkuś, lek. Michał Szczepański, lek. Anna Rybak, dr inż. Anna Stolarczyk, mgr Marta Biernacka, mgr Kamila Zych, rozpoczął ogólnopolskie badanie ankietowe ośrodków pediatrycznych, neurologii dziecięcej i poradni logopedycznych w zakresie oceny częstości występowania oraz możliwości diagnostyczno-terapeutycznych postępowania w zaburzeniach karmienia u dzieci. W Polsce aktualnie nie ma kompleksowego systemu opieki nad pacjentami z zaburzeniami karmienia, który pozwalałby na pełną i szybką diagnostykę, a także skuteczne leczenie. Skuteczność takiego jak to postępowania wykazano w niektórych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. Zależy ono od pracy zespołowej (lekarz, dietetyk, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy) i sięga nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wyniki badania ankietowego opracowanego dla celów ekspertyzy wraz z komentarzem.