Modelowa racja pokarmowa dziecka w wieku po niemowlęcym - uzasadnienie wdrożenia

Redaktor(-rzy) Halina Weker, Małgorzata Strucińska, Marta Barańska, Małgorzata Więch, Agnieszka Riahi Standardy Medyczne Vol.T. 10 , 2013

Podsumowanie

W latach 2008/2012 znowelizowano normy żywieniowe dla wszystkich grup ludności pod kątem obniżenia spożycia energii i białka oraz zwiększenia podaży witaminy D, wapnia, jodu i błonnika. Zmiany te stanowią podstawę modyfikacji racji pokarmowych dzieci. Celem pracy było opracowanie modelowej racji pokarmowej do planowania diet na podstawie znowelizowanych norm dotyczących żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy.