Dokarmianie dzieci karmionych piersią kiedy czym i jak?

Redaktor(-rzy) Monika Żukowska-Rubik, IBCLC* Standardy Medyczne Vol.T.11 , 2013

Podsumowanie

Karmienie piersią jest optymalnym sposobem żywienia niemowląt ze względu na korzyści zdrowotne jakie niesie ono dziecku i matce. Zgodnie z rekomendacjami dzieci powinny być karmione wyłącznie piersią przez 6 m.cy. Zaleca się, by karmienie było kontynuowane w czasie wprowadzania żywności uzupełniającej, tak długo, jak pragną tego matka i dziecko. Dokarmianie niemowląt mieszankami jest powszechną praktyką. Bywa ono podawane przez matki lub zalecane przez lekarzy najczęściej bez potrzeby. Nieuzasadnione dokarmianie zaburza laktację i skraca czas trwania karmienia piersią. Dlatego powinno być ograniczane wyłącznie do wskazań medycznych i prowadzone w sposób pozwalający na kontynuację karmienia piersią w możliwie największym zakresie. W pracy opisane zostały zasady dokarmiania niemowląt karmionych piersią. Pierwszym krokiem powinna być zawsze ocena przebiegu karmienia i korekta wszystkich nieprawidłowości, tak by dziecko uzyskiwało jak najwięcej mleka matki w czasie ssania piersi. Jeśli taka interwencja jest niewystarczająca zaleca się matce odciąganie pokarmu. Mieszankę podaje się wyłącznie wtedy, gdy mimo powyższych działań podaż pokarmu naturalnego jest zbyt mała.