Siatki centylowe do oceny ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat

Redaktor(-rzy) Zbigniew Kułaga, Aneta Grajda, Beata Gurzkowska, Magdalena Góźdź, Małgorzata Wojtyło, Anna Świąder, Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska, Mieczysław Litwin, oraz Grupa Badaczy OLA Standardy Medyczne Vol.T. 1 , 2013

Podsumowanie

Projekt badawczy pt. „Wartości referencyjne ciśnienia tętniczego polskich dzieci w wieku przedszkolnym N R13 0002 06 OLA” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt badawczy OLAF (PL0080) zrealizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.