Nutrigenetyka

Redaktor(-rzy) E. Lattka, N, Klopp, H. Demmelmair, M. Klingler, J. Heinrich, B. Koletzko, Steven H. Zeisel, L. A. Da Costa, A. Badawi, A. El-Sohemy, Frank M. Ruemmele, H. Garnier-Lengliné Annały Vol.70/2 , 2012

Podsumowanie

Niniejszy tom obejmuje cztery raporty, przygotowane przez renomowanych ekspertów, przedstawiające najnowszą wiedzę w dziedzinie interakcji dieta-genetyka. Reakcje te określane są mianem nutrigenetyki. Obszary podejmowanych dyskusji obejmują dziedziny metabolizmu kwasów tłuszczowych i powiązanych zagadnień zdrowotnych, efekt odżywienia i stanu antyoksydacyjnego w zakresie zapobiegania chorobom, wpływ metabolizmu metylu na rozwój mózgu, wreszcie sprawozdanie na temat molekularnego mechanizmu regulacji epigenetycznej z potencjalnym przełożeniem tej wiedzy na życie codzienne w najbliższej przyszłości. Wspólną konkluzją wszystkich czterech raportów jest to, że modyfikacje zewnętrzne nie muszą wywoływać takiego samego działania biologicznego u różnych osobników, zwłaszcza w skali długoterminowej. Zaobserwowanych różnic nie można wyjaśnić tylko stwierdzonymi cechami osobniczymi, ale należy wziąć pod uwagę również przez okres wprowadzanej interwencji w tzw. "oknie telerancji".

Artykuły
  • Genetyczne różnice w metabolizmie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych – implikacje dla zdrowia dziecka?

    Autor(-rzy): E. Lattka, N, Klopp, H. Demmelmair, M. Klingler, J. Heinrich, B. Koletzko

    Dostarczenie odpowiedniej ilości pożywienia zawierającego wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFAs) przez długi czas było uważane za zjawisko pozytywne, w szczególności, jeśli chodzi o rozwój układu nerwowego i zapobieganie chorobom alergicznym. W ostatnich latach, badania genetyków wykazały, że oprócz wpływów żywieniowych, bardzo ważne dla składu PUFA w ludzkich tkankach jest podłoże genetyczne. W szczególności, polimorfizmy w desaturazach kwasów tłuszczowych (FADS) determinują efektywność endogennego przetwarzania kwasów wielonasyconych. Najnowsze badania nad interakcją gen-żywienie pokazują, iż te polimorfizmy modulują wpływ wchłaniania kwasów tłuszczowych na inteligencję czy rozwój astmy u dzieci. Te wczesne rezultaty mogą stanowić podstawę dla indywidualnie dobieranych rekomendacji żywieniowych w celu uzyskania optymalnie pozytywnego wpływu na zdrowie dziecka. Artykuł prezentuje rezultaty niedawnych badań interakcji gen-żywienie, omawia implikacje dla zdrowia dziecka i opisuje jak ten związek może wpłynąć na praktykę kliniczną w przyszłości.

    Zamknij streszczenie
    Wyświetl PDF