Alergia pokarmowa

Redaktor(-rzy) H. Szajewska Annały Vol.69/3 , 2011

Podsumowanie

Jednym z ważniejszych zagadnień zdrowia publicznego jest temat alergii pokarmowej. Cierpi na nią ok. 5% populacji małych dzieci i liczba ta wciąż rośnie. Numer 69/3 Annałów Nestle podsumowuje wpływ interwencji pokarmowych, zawiera zaktualizowane informacje dotyczące diagnozowania i leczenia tej choroby, a także omawia ocenę ekonomii zdrowia w odniesieniu do alergii pokarmowej.

Artykuły
  • Alergia pokarmowa: najnowsze postępy w patofizjologii i diagnostyce

    Autor(-rzy): C. Dupont

    Około 5% populacji małych dzieci i 3-4% populacji dorosłych mieszkańców krajów zachodnich wykazuje negatywne reakcje immunologiczne na pożywienie. Tendencja ta wzrasta. Patofizjologia alergii pokarmowej opiera się na reakcjach immunologicznych wywołanych epitopami, t.j. niewielkimi sekwencjami aminokwasów, które są w stanie wiązać się z przeciwciałami lub z komórkami. Niektóre alergeny pokarmowe mają podobną charakterystykę fizykochemiczną pozwalającą im na opieranie się trawieniu, tym samym zwiększając alergenność. Te alergeny, kontaktując się z wyspecjalizowanymi komórkami dendrytycznymi w jelitach wywołują inicjację komórek T. W przypadku alergii IgE – zależnej ten proces wywołuje produkcję swoistych IgE przez komórki B. Obecne w tkankach komórki reakcyjne np. komórki tuczne, wiążą IgE i reakcje alergiczne mają miejsce, gdy te komórki z przyległymi do ich powierzchni molekułami IgE są ponownie wystawione na działanie alergenu. Reakcje alergiczne występujące bez udziału IgE są określane jako reakcje IgE-niezależne. Zniesienie tolerancji pokarmowej prowadzące do alergii, jest prawdopodobnie spowodowane genetycznym uwarunkowaniem i czynnikami środowiskowymi (np. nadmierna higiena lub zwiększona alergenność niektórych pokarmów). W celu zyskania precyzyjnej diagnozy potrzebna jest szczegółowa historia choroby, przeprowadzenie testów laboratoryjnych i w większości przypadków testów prowokacji doustnej. Wykrycie swoistych IgE, wskazujących na uczulenie nie zawsze oznacza kliniczny przypadek alergii. Nowatorskie metody diagnostyczne będące obecnie w stadium badań skupiają się na reakcjach immunologicznych na swoiste białka pokarmowe lub epitopy swoistych protein. Reakcje alergiczne na pokarmy reprezentują szeroki wachlarz objawów skórnych, a także objawów ze strony układu pokarmowego i oddechowego. Mogą one być przypisane mechanizmom z IgE zależnym i IgE niezależnym, stąd różnią się w swej naturze, ostrości i efekcie końcowym. Ten ostatni jest także zróżnicowany w zależności od alergenu.

    Zamknij streszczenie
    Wyświetl PDF