Odżywianie niemowląt z niską wagą urodzeniową

Redaktor(-rzy) F. Haschke Annały Vol.69/1 , 2011

Podsumowanie

Przedwczesny poród uznawany jest za niebezpieczny ze względu na problemy żywieniowe i wiążące się z nimi konsekwencje. Gdy żywienie jest adekwatne do potrzeb, można uniknąć konsekwencji krótko- i długookresowych. Jednakże, w rzeczywistości odpowiednia i prawidłowo zbilansowana dieta u noworodka to rzadkość. Poprawne i częste monitorowanie procesu odżywiania, jak również dodatkowe badania są niezbędne w celu głębszego zrozumienia wymagań żywieniowych u niestabilnych wcześniaków. Wyzwania w zakresie żywienia wcześniaków nie kończą się z chwilą wypisu ze szpitala, gdy pacjent go opuszcza. Ten numer Rocznika wskazuje metody właściwego odżywiania noworodków o małej i bardzo małej masie urodzeniowej w trakcie ich pobytu w szpitalu i po powrocie do domu. Omówione są także kliniczne przykłady stosowania zwykłych pokarmów uzupełniających.

Artykuły
  • Prawidłowe żywienie noworodka o małej masie urodzeniowej

    Autor(-rzy): E. Ziegler

    Dostarczanie adekwatnych ilości pożywienia wcześniakom to duże wyzwanie, ponieważ w pełni nierozwinięty jeszcze układ pokarmowy noworodka nie jest zdolny do przyjmowania pokarmu, czego konsekwencją jest konieczność wprowadzenia karmienia pozajelitowego. W przeszłości wcześniakom podawano zbyt małe ilości pożywienia, gdyż karmienie takich noworodków uznawano za ryzykowne. W rezultacie wiele dzieci cierpiało na postnatalne zahamowanie wzrostu. Teraz, gdy wiadomo, że ta komplikacja jest związana z wolnym rozwojem neurokognitywnym, próbuje się zwiększać dawki podawanego pokarmu. W artykule omówiono zapotrzebowanie żywieniowe wcześniaka wyznaczone metodami doświadczalnymi. Omówione są dzisiejsze, poprawne praktyki dotyczące karmienia, jak i wskazówki, kiedy rozpocząć i jak długo kontynuować karmienie dojelitowe. Ze względu na jego troficzne oddziaływanie na układ pokarmowy, jak i działanie profilaktyczne w kierunku infekcji, mleko matki jest szczególnie odpowiednie jako wczesny pokarm dla wcześniaków. Mleko to ponadto chroni niemowlęta przed martwiczym zapaleniem jelita cienkiego. Gdy cel żywieniowy zostanie osiągnięty, wyzwaniem jest dostarczenie takiej ilości pokarmu, by niemowlę rosło w takim samym tempie, jak w okresie embrionalnym. W przypadku niemowlęcia karmionego naturalnie lub mlekiem z banku mleka, niezbędne jest i najczęściej praktykowane dostarczenie suplementów żywieniowych. Jednakże, adekwatne spożycie białka rzadko osiąga się przy rutynowej suplementacji, dlatego obecnie dyskutuje się nad metodami dostarczania dodatkowych suplementów.

    Zamknij streszczenie
    Wyświetl PDF