Odżywianie matki i dziecka

Redaktor(-rzy) M. Makrides Annały Vol.68/1 , 2010

Podsumowanie

Czy kobiety w ciąży potrzebują jeść za dwoje? Tak, ale nie jest to tak łatwe, jak sugeruje to stwierdzenie. W tym wydaniu Annales wyjaśniamy tę kwestię, podkreślając doniosłość zrównoważonego żywienia w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

Artykuły
  • Fizjologia ciąży: interakcja między matką i dzieckiem

    Autor(-rzy): I. Cetin i M. Cardellicchio

    W ostatnich latach badania wykazały w jaki sposób ogólne zdrowie człowieka w okresie postnatalnym zależy od wzrostu wewnątrzmacicznego i rozwoju w czasie życia płodowego. Wzrost płodu osiąga swój największy potencjał tylko przy odpowiedniej i poprawnie zaprojektowanej interakcji pomiędzy matką, łożyskiem i zarodkiem. Niektóre czynniki środowiskowe ze strony matki, np. sposób odżywiania się matki, budowa ciała, stan hormonalny mogą zaburzyć tę delikatną homeostazę. Ponadto funkcje łożyska i jego metabolizm przyczyniają się do dostarczania substancji odżywczych dla rozwijającego się zarodka i do zachodzenia procesów regulacyjnych. Zmiany w tym skomplikowanym mechanizmie mogą doprowadzić do negatywnego wyniku ciąży. W artykule pragniemy wyjaśnić fizjologiczne mechanizmy regulujące tę interakcję oraz to jak niewielkie modyfikacje mogą wpłynąć na występujące później komplikacje (zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego i wystąpienie ciążowej cukrzycy) mających poważne konsekwencje dla stanu zdrowia zarodka i człowieka.

    Zamknij streszczenie
    Wyświetl PDF