Wczesne odżywianie: krótko –i długoterminowy wpływ na zdrowie

Redaktor(-rzy) H. Van Goudoever, S. Guandalini, R. Kleinman NNI Workshop Series Vol.68 , 2010

Podsumowanie

68. Warsztaty NNI były poświęcone zagadnieniu, które zyskuje na znaczeniu w świecie naukowym: wczesnemu żywieniu i jego wpływowi na stan zdrowia w życiu dorosłym. Znani profesorowie: van Goudoever, Guandalini i Kleinman stworzyli znakomity program obrad podsumowujący ostatnie badania naukowe nad wpływem odżywiania okołoporodowego, jak również we wczesnym i późnym okresie niemowlęcym na zdrowie człowieka.

Artykuły
  • Wpływ wczesnego żywienia na stan zdrowia w życiu dorosłym w oparciu o badania na zwierzętach

    Autor(-rzy): J.E. Harding, A.L. Jaquiery, C.E. Hernandez, M.H. Oliver, J.G.B. Derraik ,F.H. Bloomfield

    Mała urodzeniowa masa ciała jest związana z podwyższonym ryzykiem wystąpienia różnych chorób przewlekłych w życiu dorosłym. Wiele badań eksperymentalnych na zwierzętach potwierdziło te hipotezy u człowieka, wykazując, że zmiany w sposobie odżywiania w wczesnych okresach życia mogą wpływać na stan zdrowia w późniejszym życiu. Co ważne, te efekty mogą nastąpić niezależnie od masy ciała po urodzeniu, i mogą być zależne od interakcji pomiędzy wydarzeniami żywieniowymi tak w okresie prenatalnym jak i postnatalnym. Ważna jest odpowiednia podaż makroelementów, jak i mikroelementów. Ponadto, te efekty mogą różnić się w zależności od nasilenia, czasu trwania i momentu wystąpienia zaburzeń żywienia. Ten artykuł przedstawia przykłady tych długookresowych efektów pochodzące z badań na zwierzętach, omawia niektóre możliwe mechanizmy stojące za nimi a za sprawą których odżywianie w pierwszych etapach życia ma długookresowy wpływ na stan zdrowia.

    Zamknij streszczenie
    Wyświetl PDF