Programowanie żywieniowe - błędy w żywieniu niemowląt

Prelegent: Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Podsumowanie

"Programowanie żywieniowe - błędy w żywieniu niemowląt"


Prelegent: Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
Miejsce pracy: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IPCZD, Warszawa

Konferencja Naukowa, Izbicko 2015