First 1000 days

Prelegent: Dr Mike Possner

Podsumowanie

"First 1000 days".


Prelegent: Dr Mike Possner
Miejsce pracy: Nestlé Nutrition Germany

Konferencja Żywieniowa Nestlé, Warszawa 2014