Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Odżywiania Klinicznego I Metabolizmu (ESPEN)

espen
Genewa, Szwajcaria 6 września 2014 - 9 września 2014