NEO: Konferencja Neonatologiczna

Neo
Orlando 19 lutego 2014 - 22 lutego 2014

Summary

Streszczenie

Konferencja dotyczy najnowszych trendów i praktyk stosowanych w medycynie okołoporodowej. Sesje edukacyjne prowadzone są przez uznanych specjalistów w zakresie położnictwa i neonatologii.