Các video về dinh dưỡng

nniw88-meghan-azad

NNIW88: Dùng kháng sinh sớm trong cuộc đời sẽ biến đổi sự hình thành khuẩn đường ruột và dẫn đến béo phì - Meghan Azad

Speakers:

Summary

NNIW88: Dùng kháng sinh sớm trong cuộc đời sẽ biến đổi sự hình thành khuẩn đường ruột và dẫn đến béo phì - Meghan Azad