Các ấn phẩm về dinh dưỡng

Các Oligosaccharide trong Sữa Mẹ - Vũ khí Bí mật của Tự nhiên

Editor(s): Clemens Kunz, Giessen (Đức), Norbert Sprenger, Lausanne (Thuỵ Sĩ), Sharon M. Donovan, Urbana, IL (Hoa Kỳ). 40

Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ - Nền tảng và Chuyển hóaClemens Kunz, Giessen (Đức)Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ miễn dịch Niêm mạcNorbert Sprenger, Lausanne (Thuỵ Sĩ)Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ Vi sinh Đường ruột của Trẻ nhũ nhiSharon M. Donovan, Urbana, IL (Hoa Kỳ)

Các bài viết liên quan

Oligosaccharide Sữa mẹ và Hệ vi sinh Đường ruột của Trẻ nhũ nhi

Author(s): Sharon M. Donovan

Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ - Nền tảng và Chuyển hóaClemens Kunz, Giessen (Đức)Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ miễn dịch Niêm mạcNorbert Sprenger, Lausanne (Thuỵ Sĩ)Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ Vi sinh Đường ruột của Trẻ nhũ nhiSharon M. Donovan, Urbana, IL (Hoa Kỳ)

Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ miễn dịch Niêm mạc

Author(s): Norbert Sprenger

Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ - Nền tảng và Chuyển hóaClemens Kunz, Giessen (Đức)Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ miễn dịch Niêm mạcNorbert Sprenger, Lausanne (Thuỵ Sĩ)Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ Vi sinh Đường ruột của Trẻ nhũ nhiSharon M. Donovan, Urbana, IL (Hoa Kỳ)

Các Oligosaccharide trong sữa mẹ - Nền tảng và Chuyển hóa

Author(s): Clemens Kunz

Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ - Nền tảng và Chuyển hóaClemens Kunz, Giessen (Đức)Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ miễn dịch Niêm mạcNorbert Sprenger, Lausanne (Thuỵ Sĩ)Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ Vi sinh Đường ruột của Trẻ nhũ nhiSharon M. Donovan, Urbana, IL (Hoa Kỳ)