Phòng ngừa viêm da dị ứng bằng các công thức thủy phân

Tôi là Hania Szajewska, Trưởng Khoa Nhi - Đại học Y khoa Warsaw và một trong những quan tâm về  nghiên cứu của nhóm chúng tôi là những chiến lược sớm để ngăn ngừa các bệnh dị ứng ở trẻ em.

Một trong những biện pháp can thiệp thường được sử dụng là công thức thủy phân.

Vấn đề là không phải là tất cả công thức thủy phân cung cấp cùng một mức độ lợi ích bảo vệ. Các yếu tố như nguồn gốc đạm (protein), phương pháp thủy phân và mức độ thủy phân thường phụ thuộc vào nhà sản xuất mà đóng góp vào sự khác biệt giữa các công thức thủy phân.

Chúng tôi đã xuất bản một bài báo trong “Nghiên cứu y khoa và Quan điểm hiện tại” (Current Medical Research and Opinion).

Mục đích của bài viết này là để xem xét một cách có hệ thống và cập nhật số liệu về hiệu quả và tính an toàn của một loại công thức thủy phân: công thức dinh dưỡng 100%  đạm Whey thủy phân một phần so với sữa công thức tiêu chuẩn và công thức thủy phân toàn phần trong việc làm giảm nguy cơ dị ứng ở trẻ khỏe mạnh.

Chúng tôi theo phương pháp luận phát triển bởi Cochrane cho các tổng quan hệ thống và phân tích gộp. Chúng tôi xác định được 15 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng và chúng tôi kết luận, dựa trên phân tích đầy đủ các dữ liệu mà công thức thủy phân một phần làm giảm nguy cơ các bệnh dị ứng so với sữa công thức tiêu chuẩn. Đặc biệt là tỷ lệ tích lũy của viêm da dị ứng ở trẻ em có nguy cơ cao bị dị ứng. Điều quan trọng là bằng chứng mạnh nhất đến từ một thử nghiệm lâm sàng được thiết kế tốt và thực hiện độc lập với các nhà sản xuất, được tài trợ bởi Chính phủ Đức, đó là nghiên cứu GINI (Nghiên cứu Can thiệp Dinh Dưỡng trẻ Nhũ Nhi Đức - German Infant Nutrition Intervention Study).

Vì vậy, tổng thể tất cả các kết quả cập nhật phân tích gộp của chúng tôi giúp hỗ trợ khuyến cáo hiện nay cho việc sử dụng công thức thủy phân chứng minh hiệu quả ngăn ngừa các bệnh dị ứng ở trẻ em.