Publikacje żywieniowe

Profilaktyka alergii pokarmowej u dzieci

Redaktor(zy): I.Adamska, M. Czerwionka-Szaflarska.

Głównym celem profilaktyki alergii są działania zapobiegającejej rozwojowi u dzieci o zwiększonym ryzykuzachorowania. Wczesne postępowanie prewencyjnestosowane u noworodków i niemowląt zapobiega występowaniuzaostrzeń choroby, rozwojowi polialergiipokarmowej oraz manifestacji wielonarządowej.Zgodnie z aktualnym stanowiskiem AmerykańskiejAkademii Pediatrii (AAP) oraz ekspertów EuropejskiejAkademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI)stosowanie diety eliminacyjnej w czasie ciąży lub laktacjijest nieuzasadnione, gdyż nie wpływa na zmniejszenieczęstości czy ciężkości chorób alergicznychu dziecka.Najlepszym sposobem zapobiegania alergii jest wyłącznekarmienie piersią przez pierwsze 4–6 m.ż. dziecka.Jeżeli niemowlę z obciążeniem rodzinnym alergią musibyć dokarmiane lub niemożliwe jest karmienie naturalnewedług zaleceń EAACI i AAP, należy przez pierwsze4–6 miesięcy stosować preparaty o udokumentowanejbadaniami klinicznymi zmniejszonej alergenowości.Według zaleceń EAACI należy unikać podawania pokarmówuzupełniających w pierwszych 4 miesiącach,jednocześnie zaleca się, by w kolejnych miesiącach życiadziecka obciążonego rodzinnie atopią nie opóźniaćwprowadzania pokarmów potencjalnie alergizujących.Prebiotyki i probiotyki mogą odgrywać ważną rolęw profilaktyce alergii pokarmowej.