Publikacje żywieniowe

Probiotyki - analiza danych opublikowanych w 2010

Redaktor(zy): H. Szajewska.

Stosowanie probiotyków w różnych obszarach medycyny cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Niestety obok prawdziwych opinii na ten temat jest bardzowiele błędnych, w które wierzą zarówno rodzice, jak i profesjonaliści. Konsekwencją tego jest stosowanie niewłaściwych probiotyków i/lub w nieodpowiedniej sytuacji klinicznej. Aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji, w artykule podsumowano dane z badań z randomizacją lub ich metaanaliz opublikowane w 2010 roku, w których oceniano skuteczność kliniczną stosowania probiotyków. Dokonując wyboru badań, kierowano się dostępnością danego drobnoustroju probiotycznego w Polsce i/lub wagą problemu.