Konferencje

Pediatrix-Neo

NEO: Konferencja Neonatologiczna

Orlando

StreszczenieKonferencja dotyczy najnowszych trendów i praktyk stosowanych w medycynie okołoporodowej. Sesje edukacyjne prowadzone są przez uznanych
Add to: